Garanterad basinkomst — kostnad 134 miljarder, finansierat med 200 miljarder

October 13, 2018

Garanterad basinkomst — kostnad 134 miljarder, finansierat med 200 miljarder


Garanterad basinkomst för alla i arbetsför ålder går att finansiera inom statsbudgeten. I den här filmen (62 min) presenterar jag ett förslag till basinkomst som …

source

About Author

Anthony Zheng Gao

Hi I am Anthony, Just Hope To Share Tips On Health, and Share Fun And Laughter With Humor, Lifestyle and Hobbies